Giới thiệu website

Website được thành lập để phục vụ quý cộng đoàn tải Phim Công giáo về phục vụ xem trên máy tính